Детектор брехні, поліграф

Кодекс етики

1.1 Права обстежуваних
1.1.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів повинен поважати права й гідність усіх осіб, яких він/вона перевіряє на поліграфі, відомомому також як, детектор брехні.

1.2 Стандарти винесення поліграфологічних висновків
1.2.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів не повинен установлювати заключний діагноз, коли фізіологічним записам (поліграмам) бракує якості і ясності (виразності). Це може включати, але не обмежується наступним: надмірно перекручені (спотворені) поліграми, можливо через маніпуляції з боку обстежуваної особи, поліграми з недостатньою реактивністю, або поліграми з амплітудами кривих нижче норм, прийнятих МЛП і АРА.

1.3 Обмеження на винесення думок
1.3.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів не повинен виносити думки щодо медичного або психологічного стану обстежуваної на поліграфі (детекторі брехні) особи, за браком для цього відповідної професійної кваліфікації. Це не має заважати опису поліграфологом зовнішності або поводження обстежуваного. Висновки про результати перевірок на детекторі брехні повинні обмежуватися лише тими, що грунтуються на поліграфологічних даних.

1.4 Обмеження на поліграфологічні обстеження
1.4.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів не повинен проводити поліграфологічне обстеження, коли існує причина вважати, що метою обстеження на детекторі брехні є намір обійти або порушити закон.

1.5 Плата за послуги
1.5.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів (МЛП) не повинен вимагати або приймати оплату, хабарі, або подарунки, призначені для того, щоб вплинути на його або її думку, висновок, або звіт. Член МЛП не повинен установлювати плату за поліграфологічні послуги, що залежить від отриманих даних або результатів таких послуг. Член МЛП не повинен змінювати раніше встановлену плату, як прямий результат думки або висновку, зробленого ним після завершення обстеження, в якому використовувався детектор брехні (поліграф).

1.6 Стандарти звітності
1.6.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів не повинен свідомо подавати на розгляд, або дозволяти службовцям подавати на розгляд, неправдивий (що вводить в оману) звіт поліграфологічного обстеження. Кожне обстеження на детекторі брехні (поліграфі) повинне бути фактичним, неупередженим, і об'єктивним викладом інформації, отриманої в ході обстеження, і професійний висновок поліграфолога повинен грунтуватися на аналізі поліграфологічних даних.

1.7 Реклама
1.7.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів (МЛП) не повинен свідомо робити, публікувати, або викликати появу публікацій неправдивих (що вводять в оману) заяв або рекламних оголошень, що стосуються МЛП або професії поліграфолога. Член МЛП не повинен формувати неправдиве уявлення щодо категорії членства в МЛП. Уся реклама, що згадує про членство в МЛП, повинна також указувати категорію членства.

1.8 Розкриття інформації
1.8.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів не повинен розкривати інформацію, отриману в ході обстеження на детекторі брехні, нікому, крім осіб, які замовляють поліграфологічне обстеження, після одержання необхідної письмової згоди обстежуваної на поліграфі особи до проведення поліграфологічного обстеження.

1.9 Розкриття іррелевантної інформації
1.9.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів не повинен розкривати персональної інформації, отриманої в ході обстеження, в якому використовувався поліграф (детектор брехні), що не стосується досліджуваної теми, і яка може збентежити обстежуваного, за винятком випадків, коли розкриття інформації вимагається законом.

1.10 Обмеження на питання
1.10.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів не повинен включати в поліграфологічні обстеження питання, що стосуються расового, національного, і етнічного походження, віросповідання, сексуальної орієнтації, і партійної приналежності обстежуваного, за винятком тих випадків, коли це стосується певного розслідування.

1.11 Адміністративний контроль
1.11.1 Член Міжнародної ліги поліграфологів, який проводить або намагається провести обстеження на детекторі брехні всупереч Кодексу етики або Стандартам практики МЛП, може бути притягнутий до розслідування, осуду, тимчасового або остаточного виключення з МЛП.

 

Контакти:

International League of Polygraph Examiners

P.O. Box 451
Carmel, IN 46082-0451
USA
 +380 44 227 49 67
  ilpe.polygraph@gmail.com

Президент:
Волик Андрій Миколайович
  +380 44 227 49 67
  ilpe.president@gmail.com
2009-2021 International League of Polygraph Examiners, Inc. All rights reserved.